Научен център ПланетУм Бургас

Научен център ПланетУм е място за малки и големи откриватели, жадни за знание. Тук може да се запознаете с тайните на науката – физика, енергетика, екология и да разберете повече за света на мореплавателите и откривателите.

ПланетУм е модерен научен център с три експозиционни зони и 20 образователни инсталации. Голямото човешко пътешествие е представено в три зони – „Иновации“, „Енергия“ и „Откривателство“,  в които инженерните и природни науки стават по-привлекателни и разбираеми.

Какво ще откриете при нас?

В ПланетУм може да проследите голямото човешко пътешествие посредством три зони с интерактивни инсталации.

Енергия

Човекът винаги е търсил да усвои различни източници на енергия, дали ще е от силата на вятъра или пък от неуморните вълни в морето. Зона Енергия в ПланетУм потвърждава по атрактивен начин думите на Бенджамин Франклин – „Енергията и постоянството побеждават всичко“.

Откривателство

Хората винаги са се стремили да изследват неизвестното – било то океанските дълбини, далечните краища на космоса или структурата на атома. В зоната на Откривателството ще научите за инструментите и технологиите, които разкриват нови открития и повлияват на бъдещето ни.

Иновации

Пътят на откривателя е дълъг, изискващ много умения. Всяко едно откритие дава сила на знанието ни за вселената и засилва технологичното ни развитие. В зоната на Иновациите можете да откриете каква част от настоящия ни свят стои върху изобретенията и откривателите от миналото.

Планетариум Бургас

Очаквайте скоро!

Една уникална възможност да се докоснем до магията на Вселената ще предоставя Планетариумът на Научен център „ПланетУм“.
Разположен в зоната за обществен достъп, пред входа на научния център, той ще представлява сферична метална конструкция с модерен архитектурен дизайн.
Там децата ще получават знания по астрономия.

Залата ще бъде с капацитет от 50 места, разположени радиално около центъра на 8-метровия прожекционен купол, с цел осигуряване на оптимален зрителен ъгъл.
Последен модел оборудване за 3D визуализации ще осигурява възможност на посетителите да се докоснат до част от тайните на необятния Космос, а специално разработени научни и софтуерни програми ще позволяват прожектиране на картинни изображения на Вселената в реално време.

Планетариумът ще предоставя възможност за организиране на групови посещения и провеждане на изнесени часове по география, физика и астрономия на учениците от Бургас и региона.

Планетариумът на Научен център „ПланетУм“ завършва цялостната концепция за изграждане на единен градски образователен център, в който, чрез среща с науката, по забавен и увлекателен начин, деца и родители ще изграждат нови знания и умения.

bg_BGBG