Научен център ПланетУм Бургас

Научен център ПланетУм е място за малки и големи откриватели, жадни за знание. Тук може да се запознаете с тайните на науката – физика, енергетика, екология и да разберете повече за света на мореплавателите и откривателите.

ПланетУм е модерен научен център с три експозиционни зони и 20 образователни инсталации. Голямото човешко пътешествие е представено в три зони – „Иновации“, „Енергия“ и „Откривателство“,  в които инженерните и природни науки стават по-привлекателни и разбираеми.

 

 

Какво ще откриете при нас?

В ПланетУм може да проследите голямото човешко пътешествие посредством три зони с интерактивни инсталации.

Енергия

Човекът винаги е търсил да усвои различни източници на енергия, дали ще е от силата на вятъра или пък от неуморните вълни в морето. Зона Енергия в ПланетУм потвърждава по атрактивен начин думите на Бенджамин Франклин – „Енергията и постоянството побеждават всичко“.

Откривателство

Хората винаги са се стремили да изследват неизвестното – било то океанските дълбини, далечните краища на космоса или структурата на атома. В зоната на Откривателството ще научите за инструментите и технологиите, които разкриват нови открития и повлияват на бъдещето ни.

Иновации

Пътят на откривателя е дълъг, изискващ много умения. Всяко едно откритие дава сила на знанието ни за вселената и засилва технологичното ни развитие. В зоната на Иновациите можете да откриете каква част от настоящия ни свят стои върху изобретенията и откривателите от миналото.

Планетариум Бургас

Една уникална възможност да се докоснем до магията на Вселената предоставя Планетариумът на Научен център „ПланетУм“.
Разположен в зоната за обществен достъп, пред входа на научния център, той представлява сферична метална конструкция с модерен архитектурен дизайн.
Там децата получават знания по астрономия.

Залата e с капацитет от 50 места, разположени радиално около центъра на 8-метровия прожекционен купол, с цел осигуряване на оптимален зрителен ъгъл.
Последен модел оборудване за 3D визуализации осигурява възможност на посетителите да се докоснат до част от тайните на необятния Космос.

Планетариумът предоставя възможност за организиране на групови посещения на учениците от Бургас и региона.

Планетариумът на Научен център „ПланетУм“ завършва цялостната концепция за изграждане на единен градски образователен център, в който, чрез среща с науката, по забавен и увлекателен начин, деца и родители ще изграждат нови знания и умения.

bg_BGBG