Залата e с капацитет от 50 места, разположени радиално около центъра на 8-метровия прожекционен купол, с цел осигуряване на оптимален зрителен ъгъл. Последен модел оборудване за 3D визуализации осигурява възможност на посетителите да се докоснат до част от тайните на необятния Космос.Планетариумът предоставя възможност за организиране на групови посещения на учениците от Бургас и региона.Планетариумът на Научен център „ПланетУм“ завършва цялостната концепция за изграждане на единен градски образователен център, в който, чрез среща с науката, по забавен и увлекателен начин, деца и родители ще изграждат нови знания и умения.
bg_BGBG