ПЛАНЕТАРИУМ

Залата e с капацитет от 50 места, разположени радиално около центъра на 8-метровия прожекционен купол, с цел осигуряване на оптимален зрителен ъгъл.
Последен модел оборудване за 3D визуализации осигурява възможност на посетителите да се докоснат до част от тайните на необятния Космос.

Планетариумът предоставя възможност за организиране на групови посещения на учениците от Бургас и региона.

Планетариумът на Научен център „ПланетУм“ завършва цялостната концепция за изграждане на единен градски образователен център, в който, чрез среща с науката, по забавен и увлекателен начин, деца и родители ще изграждат нови знания и умения.

ПРОГРАМА ПРОЖЕКЦИИ

часПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК
10:30Космикс – Какво Е Да Си Астронавт – 15 мин. АНИМАЦИЯ Препоръчителна възраст: 4 – 8 г.
11:30Тайната на гравитацията – 3D АНИМАЦИЯ – 28 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.
13:00От Земята Към Вселената – 32 мин. Препоръчителна възраст: над 10 г.
14:00Разбулване На Невидимата Вселена – 29 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.
16:00Тайната на гравитацията – 3D АНИМАЦИЯ – 28 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.
17:00Слънцето, нашата жива звезда – 25 мин. Препоръчителна възраст:над 8 г.
18:00Вояджър 3D – 26 мин. Препоръчителна възраст:над 8 г.
19:00Мистерията На Тъмната Материя – 38 мин. Препоръчителна възраст: над 10 г.
часСЪБОТА-НЕДЕЛЯ
10:30Космикс – Какво Е Да Си Астронавт – 15 мин. АНИМАЦИЯ Препоръчителна възраст: 4 – 8 г.
11:30Тайната на гравитацията – 3D АНИМАЦИЯ – 28 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.
13:00От Земята Към Вселената – 32 мин. Препоръчителна възраст: над 10 г.
14:00Вояджър 3D – 26 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.
  
16:00

Слънцето, нашата жива звезда – 25 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.

17:00Тайната на гравитацията – 3D АНИМАЦИЯ – 28 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.
18:00Разбулване на невидимата Вселена Препоръчителна възраст: над 8 г.
19:00Вояджър 3D – 26 мин. Препоръчителна възраст: над 8 г.

 

bg_BGBG