0
ПланетУм

Зоната за обществен достъп на пристанище Бургас в развитие

Благодарение на ДП „Пристанищна инфраструктура” на територията на пристанищен терминал Бургас-изток 1 е обособена Зона за обществен достъп от 2014 г. Отворена за пешеходци, велосипедисти и автомобили, тя бързо се превръща в любимо място на бургазлии и гости на града.

През 2015 г. започва изпълнението на инвестиционен проект – „Модернизация на сграда Магазия 1”. Целта на проекта е реконструкцията и модернизацията на сградата, намираща се на пристанищен терминал Бургас-изток 1 в близост до Морска гара Бургас и Бреговия център за управление на корабоплаването. Металната й конструкция е осъществена по технология на Айфеловата кула и затова има ценна историческа стойност. Сградата предлага изложбени, атракционни и образователни функции. На второ ниво в сградата е разположен филиал на Нациналната художествена академия. Реконструираната сграда e отличена с награда в категория „Градски проекти – транспортна инфраструктура Бургас” в конкурса „Сграда на годината 2016“.

През 2015 г. стартира изпълнението на проект – „Изпълнение на вертикална планировка с обхват   1-во – 2-ро корабно място и Яхт клуб – пристанище Бургас”. Целта на инвестиционния проект е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара Бургас, Трафик кулата, Яхт клуб Бургас, сграда Магазия 1 и бъдещи търговски обекти в зоната.

През 2018 г. започва изпълнението на инвестиционен проект – „СМР за цялостно облагородяване на района около 3-4 к.м., пристанище Бургас”.

Целта на инвестиционния проект е да се създаде комплексна благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева Магазия.

Конгресен център – Бургас е поредното допълнение към модерната визия на пристанище Бургас. Новопостроената сграда на шест нива е разположена в северната част на източния вълнолом на пристанищен терминал Бургас-изток 1, пристанище Бургас. Тя може да се използва целогодишно като място за провеждане на световни и национални конференции, конгреси, изложения, концерти и различни образователни събития. Сградата е въведена в експлоатация през 2020 г. Наградена е за сграда на годината за 2020 г. в категория „Градска среда”

Научен център „ПланетУм“ на територията на Морска гара Бургас

Сградата на ПЪТНИЧЕСКИЯ ТЕРМИНАЛ – МЕЖДУНАРОДНА МОРСКА ГАРА БУРГАС е ситуирана на първо корабно място, част от пристанищен терминал Бургас-изток 1. Вътрешното преустройство на част от съществуващата сграда Морска гара Бургас води до разделяне на две самостоятелни части – Пътнически терминал – Международна морска гара и Научен център.
Дейността,  която се извършва  в „ПланетУм“  е  да осигурява образователно преживяване за жителите и посетителите на Бургас от всички възрасти, да стимулира интерес и вдъхновение за наука, технологии, инженерство и изкуство.

Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас

Планетариумът ще бъде разположен в южната част на парцела, в който е ситуирана Морска гара Бургас, пристанищен терминал Бургас-изток 1, пристанище Бургас. Обемът на сградата ще представлява сферично тяло с ограждащ пръстен, служещ за периферия и козирка. Планетариумът ще бъде част от Научен център „ПланетУм“.

Предвидено е подходящо ефектно осветление, както вътре, така и във външната част на сферичния обем, която да подчертае специфичната структура на сградата и през тъмната половина на деня.
С подчертано образователна насоченост, планетариумът е компресиран като обем, но изпълнен с функции и взаимовръзки, които ще направят истинско изживяване, както визуалната среща с неговия неповторим силует, така и комфорта и уюта на ядрото му.

Архитектурен конкурс за идейна концепция за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас”

Територията обект на проектиране е разположена на пристанищен терминал Бургас-изток 1, пристанище Бургас и представлява естествено продължение на обособената пешеходна зона завършваща към момента до изградената Автогара Юг и Гаровия площад „Царица Йоана“. В тази територия се предвижда да се обособят: обществено-търговска и развлекателна зона, смесена търговска, смесена многофункционална зона, централен площад – място за срещи и събития, яхтено пристанище с яхт клуб и други обслужващи дейности, обвързани с вече реализираните и предстоящи за реализация обекти, намиращи се в Зона за обществен достъп.
С генералния план се предвижда обща концепция за благоустрояване и реализиране на техническа инфраструктура в територията. Тя е с потенциал за развитие като главен притегателен център, като важна зона в структурата на града за осъществяване на връзката – градска територия – море.
Основна цел на този конкурс е да получи предложения за съвременни и актуални форми на комуникация и използване на открити градски пространства – площади. Функционалното му предназначение трябва да съответства на уникалното му за града местоположение. В конкурса участваха 8 проектни предложения, като журито класира на първо място идейната концепция на участника „Вамос” ООД. Предстои процедура по проектиране на работен инвестиционен проект.

bg_BGBG