0
От Света на Науката

Учени и Физика|Бойл-Мариот

Роден е на 25 Януари 1627 в Ирландия, в семейство на аристократи. Едно от многото неща, с които може да бъде запомнен Робърт Бойл, е големият тласък, който ученият дава на химията като наука.

През 1662 г. Бойл открива фундаментален закон в химията, свързан с поведението на газове при постоянна температура. Същият закон бива открит независимо от френския учен Едме Мариот, но няколко години по-късно – 1676 г.. По това време Франция и Ирландия изключват името на другия учен от закона. В днешно време обаче тези разногласия са решени, като законът носи името и на двамата учени, гласящ следното:

Закон на Бойл-Мариот: „Произведението от налягането и обема на дадена маса газ при постоянна температура остава постоянна величина.“

   1. Ако си представим, че върху една газ действа постоянна температура, това ще означава, че този газ няма да има причина да променя структурата си. Тогава, обемът на газта (разстоянията между частиците му) ще е постоянен и налягането от средата няма да му влияе. Ако обаче увеличим това налягане, газът ще се свие и ще намали обема си (разстоянията между частиците му ще се намали). Повече налягане – по-сгъстен газ; по-малко налягане – газът се разширява.

   2. Ако обемът на газа не се променя от температурата, то и налягането около него няма да се промени. Ако обаче въздействаме върху газът, тогава и налягането ще реагира. Например, ако газта намали обема си и се свие (частиците му се приближават едни към други), то налягането ще се увеличи. А ако газът се раздуе и стане по-обемист, налягането пада.

bg_BGBG