0
От Света на Науката

Устойчиво развитие – Алармена система от миди

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…

В Полша използват алармена система от миди, които сигнализират при замърсяване на водата в помпената станция на Варшава?

Едно от основните значения на молуските (мидите) във водоемите е да филтрират водата в процеса си на хранене. Те поемат вода и асимилират всякакви органични частици, с които се хранят, но също така всмукват и други химични вещества. Когато във водата се натрупат замърсители, например тежки метали, мидите се затварят в черупките си и спират да филтрират, докато химическият състав на водата около тях не се подобри.

Учени от Университета „Микиевич“ в Познан, Полша разработват метод, при който мидите сигнализират, когато в питейната вода се повиши количеството на замърсители. Към черупките на молуските се прикрепва магнит с помощта на тел. Когато мидите се затворят, този магнит се доближава до сензор, който праща сигнал към компютърна система. Методът е елементарен и дава ранно предупреждение за замърсяване, давайки възможност на служителите на помпените станции да реагират и да предотвратят катастрофи. Този метод в момента се използва в 50 помпени станции в Полша и в една в Русия

bg_BGBG